لایسنس آنتی شلر CXS - ConfigServer eXploit Scanner

6,000 تومان
ماهانه + 25,000 هزینه تنظیم
  • تحویل آنی و خودکار
  • بدون هیچگونه محدودیت
  • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
  • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
  • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
  • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
  • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
  • نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور